tirsdag 5. juli 2016

Rødflekket perlemorvinge


Da en ofte trenger å se undersiden av vingen for å kunne artsbestemme sommerfugler, kan små kompaktkamereaer være ideelle for å få tatt bilder helt nede fra bakkenivå. Spesielt  praktiske er slike som har linsen på toppen; en kan bare snu de opp ned.

Denne her var spesielt samarbeidsvillig i så måte. Bildet er tatt ved Gjende i Jotunheimen.  Flere bilder og mer info om rødflekket perlemorvinge er å finne i innlegget HER

søndag 3. juli 2016

Myrgulvinge - Colias palaeno

Norsk: Myrgulvinge   English: Moorland Clouded Yellow    Latin: Colias palaeno

Myrgulvingen er ganske vanlig i søndre og nordre del av Norge, mer sjelden midt i landet og i vest.
Oversiden på vingene er hvit med sorte kanter hos hunnen, hos hannen er de gule og sorte. Helt ytterst har vingene hos begge kjønn en smal rød stripe.Som navnet sier, så finnes den helst på myrer. Denne ble imidlertid fotografert på en relativt tørr blomstereng, langt unna nærmeste myr. Dette er fordi de noen ganger legger ut på vandring for å finne blomster og næring.

Larvene lever på blokkbær.  Flygetiden er mellom juni og august. vingespennet er rundt 5 cm

søndag 26. juni 2016

Dvergblåvinge - Cupido minimus

Norsk: Devergblåvinge    English: Small Blue     Latin: Cupido minimus

Med vingespenn under 2 cm hos enkelte individer, og opp til to og en halv cm, er dette vår minste blåvinge. Både hunnen og hannen er dypt mørkebrune på oversiden av vingene, hannen med litt islett av blått.

Den finnes både sør og nord i landet, også i fjellet. Denne er fotografert ved Gjende i Jotunheimen, på snaut 1000 meters høyde.
Dvergblåvingen trives på tørre steder, blomsterenger eller gressbevokste sletter, og gjerne der jorden er alkalisk.

Larvene lever på planten som heter rundbelg. De blir passet på av maur, som til gjengjeld nyttiggjør seg av et ekskret som larvene utskiller.

fredag 17. juni 2016

Fjellringvinge - Erebia pandrose

Norsk: Fjellringvinge    English: Dewy Ringlet    Latin: Erebia pandrose

Fjellringvingen finnes i fjelltrakter i hele landet, gjerne over tregrensen og noen ganger oppe i de høyeste områder. Denne er fotografert ved Maurvangen i Jotunheimen.

Fjellringvinger varierer mye i størrelse, vingespennet kan være mellom 3 og 5 cm. Flukten er ofte noe vinglete, lavt over vegetasjonen.Undersiden av bakvingen er gråbrun, med et litt mørkere
felt mellom to tverrbåmd. 
Flygetiden er fra juni til august. Larvene lever på ulike gressarter, sannsynligvis kan disse overleve flere vintre.

fredag 10. juni 2016

Marimjellerutevinge / Vanlig rutevinge


Marimjellerutevingen er en av de tidlige nymfevinger; noen steder flyr de allerede fra sent i mai. Denne er fotografert på Tråstad ved Kongsvinger.

Flere bilder og mer info om denne flotte sommerfuglen i innlegget HER

søndag 5. juni 2016

Skoghvitvinge

Norsk: Skoghvitvinge   English: Wood White  Latin: Leptidea sinapis

Disse to ser ut til å ha funnet tonen seg imellom. Lenge satt de slik og vekslet med å flagre med vingene for hverandre.

Som små alver i florlette gevanter kan en se skoghvitvingene flagre rundt i sommerbrisen. Egentlig er de ikke spesielt dyktige flygere, så de har ikke mye å stille opp med om vindkastene blir sterke.

Hannen og hunnen er ganske like, bortsett fra at hannen har litt mørkere spisser på oversiden av forvingene. Undersiden hos begge kjønn har litt varierende fargetoner mellom hvitt og mer gulaktig.

Kroppen er lang og smal, vingespennet er rundt 4 cm.

De finnes i store deler av Norge opp til Nordland. Man ser de gjerne i åpen skog eller langs veikanter. 

lørdag 2. april 2016

Årets første


Alltid litt ekstra stas med de første sommerfuglene en får øye på om våren. Tidligst kommer jo nødvendigvis de som overvintrer. Sola og varmegrader lokker de fram, men det er ikke alltid lett å finne noe næring på denne tiden av året. Disse to neslesommerfuglene var heldige og fant et bed med tidlig blomstrende scilla. Bildet ble tatt den 1. april, ved Skalunda på Kålland i Sverige.Den aller første var imidlertid denne, en  dagpåfugløye.  Morsomt er det at jeg så den på nøyaktig samme sted som jeg fotograferte den første i fjor.  Det var ved Strö, også på Kålland. I fjor var det imidlertid en sitronsommerfugl som dalte ned i gresset foran meg. En link til den er HER

Link til hovedinnlegg med mer info om neslesommerfuglen kan sees HER
Hovedinnlegget om dagpåfugløye er HERmandag 31. august 2015

Fjellperlemorvinge - Boloria napaea

Norsk: Fjellperlemorvinge English: Mountain Fritillary  Latin: Boloria napaea
Til forveksling lik myrperlemorvinge, men fjellperlemorvingen har mer avdempede farger. På oversiden er mønsteret litt mindre framtredende, med smalere svarte streker. Under er den mer okerfarget i felter der myrperlemorvingen er rødbrun.Det er en ganske liten sommerfugl, vingespennet verierer mellom 3 og 4 cm.  Den finnes lokalt i høyfjellet i både Sør - og Nordnorge.  Denne er fotografert ved Bygdisheim i Jotunheimen.  Oftest finner man den i nærheten av markblomster.  Larvene lever på fioler eller harerug, og de kan overvintre opp til to ganger.

tirsdag 18. august 2015

Keiserkåpe - Argynnis paphia

Norsk: Keiserkåpe   English: Silver-washed Fritillary    Latin: Argynnis paphia

Keiserkåpen er det største perlemorvingen som finnes i Norge, med et vingespenn opp mot 7 cm. Det er på Sørlandet og rundt Oslofjorden man helst kan se den, samt i Telemark. I senere år har den utvidet sitt leveområde noe, og denne er fotografert så langt nord som i Sør-Odal.
Den er ganske lett å kjenne igjen på fasongen på vingene, forvingen er spiss og holdes ofte framover.


Undersiden av bakvingen har sølvglinsende tverrbånd.
Keiserkåpen holder gjerne til på åpne sletter i skog.  Den legger ogsås egg i sprekker i barken på trær.  Larvene lever på fioler, gjerne myrfiol, eller på bjørnebær der disse finnes.

torsdag 13. august 2015

Myrperlemorvinge - Boloria aquilonaris

Norsk: Myrperlemorvinge   English: Cranberry Fritillary   Latin: Boloria aquilonaris
Min tredje "nye" perlemorvinge i år!  Vel, bildet over her ble tatt tidligere i sommer; først i går var jeg heldig og fikk knipset oversiden av vingen hos et annet eksemplar av arten. 
Myrperlemorvingen finnes i store deler av landet.  Den ligner på fjellperlemorvinge, og i høytliggende områder kan begge disse observeres i samme områder. Undersiden av myrperlemorvingen er imidlertid mer rødfarget, der det hos fjellperlemorvingen er det gule nyanser.
Som navnet sier, foretrekker den myrer eller fuktige områder, gjerne der hvor det vokser tranebær som larvene lever av.
Vingespennet er opp mot 4 cm.


mandag 10. august 2015

Idasblåvinge


Av og til hender det morsomme, at sommerfugler setter seg på hånden til en.  Denne idasblåvingen kom dessuten flere ganger, den gjorde noen svinger bort og undersøkte andre saker før den kom tilbake. Dette skjedde i nærheten av en myr, og jeg hadde nettopp plukket en del multe. Det er mulig dette er årsaken; at den fant noen rester av disse på fingrene mine. 
På dette bildet får man et godt inntrykk av størrelsen; en liten, vever sommerfugl

Flere bilder og info om idasblåvinge i hovedinlegget HER

torsdag 6. august 2015

Timoteismyger - Thymelicus lineola

Norsk: Timoteismyger     English: Essex Skipper    Latin: Thymelicus lineola
Denne er relativt sjelden i Norge, men finnes i sørlige deler av Buskerud, samt litt av Vestfold og Oppland. I nesten hundre år lot den til å være helt forsvunnet fra vår fauna, men dukket opp igjen på 1970 - tallet.  Denne er imidlertid fotografert rett over grensen til Sverige, ved Lerot i Vestre Värmland.

Timoteismygeren er en liten sommerfugl, vingespennet er rundt 2,5 centimeter. Den ligner litt på engsmyger, men mangler det mørke båndet over forvingen. Dessuten er den svært lik okersmyger, men denne holder til lenger sør i Europa.

Svermetid er i juli og august. Larvene lever på timotei og andre gressarter.


Okerfarget på undersiden av vingene.
Kraftig bygget kropp og med stort, bredt hode er karakteristisk for smygerne generelt. 

onsdag 5. august 2015

Seksflekket bloddråpesvermer


Den er lett å kjenne igjen, denne vakre svermeren med de seks røde flekkene på forvingene. Ikke er den så sky heller, så det er ganske lett å få tatt noen bilder. Imidlertid er det ikke så ofte den sitter slik og viser de helt røde bakvingene.
Svermetiden er fra juni til august, men i år har den nok vært noe forsinket.
Mer info og flere bilder i hovedinnlegget HER

mandag 3. august 2015

Neslesommerfugl


Kanskje er dette den sommerfuglen som flest kjenner? Ikke bare er den vanlig i store deler av landet, men den overvintrer slik at man kan se den gjennom hele sommeren. Denne sommeren har den likevel ikke opptrådt like tallrikt som den gjør enkelte år, i hvert fall her i sørøst.


Undersiden av vingen er mørkere enn oversiden, men her skinner lyset litt igjennom.  Se flere bilder og mer info om neslesommerfuglen i hovedinnlegget HER

fredag 31. juli 2015

Fløyelsringvinge


En stund nå har jeg ventet på denne, og det ble nesten august før jeg så den første flyelsringvingen i år.  Ofte begynner de svermingen i begynnelsen av juli. Dette var ved Søndre Åklangen i Eidskog.
Et par dager etter man har oppdaget den første, så er det gjerne slik at en ser de nesten over alt! Den er en av landets mest tallrike sommerfugler.Helst hviler den med åpne vinger.  Flere bilder og mer informasjon i hovedinnlegget HER

torsdag 23. juli 2015

Engperlemorvinge / Brenthis ino

Norsk: Engperlemorvinge   English: Lesser Marbled Fritillary  Latin: Brenthis ino
På et relativt lite område med uslått gress og engblomster oppdaget jeg denne.  Som flere andre perlemorvinger gjerne har for vane, hadde den funnet seg en tistelblomst å suge nektar fra.  Ved første øyekast ligner den litt på både brun - og rødflekket perlemorvinge. Undersiden viser imidlertid at det må være en annen, da den mangler hvite flekker.

Engperlemorvingen er en mellomstor sommerfugl, med et vingespenn på drøyt 4 cm. Som navnet sier trives den på enger, og gjerne fuktige sådanne.  Den finnes i søndre halvdel av landet, og mest i de østre områdene. Larvene lever hovedsaklig på mjødurt.Et bånd av lyse beige flekker i halvsirkel, og en lignende flekk ved vingeroten forteller at det er en engperlemorvinge.
tirsdag 21. juli 2015

Gullringvinge

Varmt brun, vakkert avrundede vinger
Fra midtsommer og utover er tiden for gullringvingen.  Om en kan si at sommerfugler har utstråling, må vennlighet bli en høvelig beskrivelse for denne.  Ofte svært tallrik, og gjerne flaksende lavt i vegetasjonen.  Se ellers hovedinnlegg om gullringvinge HERNettopp på reinfann langs veikanter er et sted den gjerne tar en pause.


søndag 19. juli 2015

Myrblåvinge


Dette er hannen, helt fiolblå.  Hunnen har store mørke felter på oversiden av vingen.

Antallet av de vakre myrblåvingene er på retur, det er fordi det blir stadig færre våtmarker. Likevel må den fremdeles sies å være vanlig, og er observert i østre deler av hele landets lengde.


Et par oransje flekker nederst på bakvingen, og dessuten mange svarte prikker med hvite ringer rundt.

Se hovedinnlegg om myrblåvingen HER

søndag 12. juli 2015

Tiriltungeblåvinge / Vanlig blåvinge - Polyommatus icarus

Norsk: Tiriltungeblåvinge / vanlig blåvinge  English: Common Blue   Latin: Polyommatus icarus
Litt underlig må jeg si det har vært, at jeg fram til nå ikke har sett snurten av den ”vanlige” blåvingen. Fem andre arter av blåvinger har jeg fanget med kameraet, men denne har latt vente på seg. Desto hyggeligere er det da, at de siste dagene har jeg kommet over tre stykker, og på to forskjellige lokaliteter. To hunner og en hann, og attpå til har jeg fått bilder av dem! 
Vakker fra alle vinkler ... Hannen er helt blå på oversiden, bortsett fra svart og hvit kant ytterst.

Undersiden av vingene er like hos hannen og hunnen

Tiriltungeblåvingen er en av de største blåvinger, med vingespenn opp til 33 millimeter. Den er også en av de få sommerfugler som finnes praktisk talt i hele landet. De foretrekker enger, og helst tørre sådanne. Ellers kan de treffes langs veikanter, og ikke sjelden kan de finne  på å sette seg ned en stund på grusveier.
Som navnet sier, er tirlitunge viktig for dem. Det er den planten som er føde for larvene.

Dette er hunnen ...


Etter en stund viste hun også oversiden av vingene. Dette bildet er tatt et par dager senere, i samme område.


tirsdag 30. juni 2015

Engringvinge - Cohenonympha pamphilus

Norsk: Engringvinge     English: Small Heath     Latin: Cohenonympha pamphilus
Det var øverst i Heidalen jeg kom over denne ved veikanten, men de er faktisk observert opp mot 1000 meters høyde i Norge. Da kan det komme godt med å ha en slik spore som synes på beinet dens; på den måten får de feste i vindkastene. Ellers finnes de i lavtliggende strøk også, sør og øst i landet.
Engringvingen er en ganske liten sommerfugl, vingespennet er rundt 3 cm. Oversiden av vingen er blekt brun-orange eller okerfarget.  Imidlertid klapper de alltid vingene sammen når de lander. 
De holder til på enger og langs veikanter, eller andre åpne steder det vokser gress. Dette er også føde for larvene.

søndag 21. juni 2015

Frøyas perlemorvinge - Boloria Freija


Norsk: Frøyas perlemorvinge   English: Freija Fritillary   Latin: Boloria Freija


Øst i Jotunheimen, omtrent ved tregrensen i nærheten av Øvre Sjodalsvann fikk jeg øye på denne. De slitte bakvingene viser at har den hatt tøffe dager. Kanskje ikke underlig, når en tenker på hvordan vinteren holdt stand i år, og med stadige gjenvisitter i form av frost, snøvær og harde vinder.

Frøyas perlemorvinge holder til i fjelltrakter både sør og nord i landet, og noen ganger er den også å finne på torvmyrer i lavlandet østafjells. Vingespennet er rundt 4 cm.

Det var ikke rare bildet jeg fikk av undersiden av vingen, da den fant på å gjemme seg nede i lyngen.  Likevel ble det nok til å se det mørke sikksakk-båndet som er typisk for denne. 
Larvene lever av molte, blokkebær (skinntryte), rypebær, tranbær og hvitlyng. Disse overlever vinteren, utrolig nok, og forpupper seg om våren. Sesongen med barmark i fjellet er kort, enkelte steder bare en måned. Likevel er det et rikt plante - og insektliv.

fredag 22. mai 2015

Enda flere vårblåvingerPå samme furumoen der jeg har fotografert de andre, fikk jeg øye på denne. En vakker hunn er det; de har større mørke felter på vingene enn hannen. 
Vårblåvingen er blant de mer tillitsfulle sommerfugler, og ofte er det relativt lett å komme tett innpå de. Som mange andre har de for vane å klappe sammen vingene når de lander, men etter en stund åpner de gjerne opp igjen. Først da kan man virkelig få betraktet den nydelige fargen.
Generell info og flere bilder av vårblåvingene er å finne HER

fredag 15. mai 2015

Rapssommerfugl - Pieris napi

Norsk: Rapssommerfugl   English: Green-veined White   Latin: Pieris napi

Disse to fikk jeg øye på ved kanten av en vei som gikk langs et jorde, et ganske typisk sted der man kan treffe på de.

Rapssommerfuglen er vanlig over store deler av landet. På bildet ser vi begge kjønn under parring. Hannen er gjerne litt mindre en hunnen, som har et vingespenn rundt 5 cm. De er aktive hele sommeren, men i påfølgende generasjoner. Vanligvis er det på åpne enger eller langs veikanter man ser de. Larvene lever på planter i korsblomstfamilien.

Med vingene sammenslått virker denne hannen betydelig mindre enn hunnen. Forskjellen er imidlertid ikke så stor som dette bildet gir inntrykk av.

torsdag 14. mai 2015

Flere vårblåvinger


Skogstur på en vakker mai-dag, for anledning med nytt kamera. Som alltid foretrekker jeg kompaktmodeller, og valget har denne gangen falt på en Olympus.


Vårblåvingene lot ikke vente på seg da sola stakk fram, dette er jo også høysesong for disse vakre sommerfuglene. Jeg må innrømme at de er blant mine desiderte favoritter.  Den nydelige blå fargen treffer en så sterkt, sett mot den dypt grønne skogbunnen der de oftest beveger seg. Flere bilder og info om disse er å finne HER


Klar til takeoff
Øyekontakt!